Ivpeko - podlahy, dveře, stěnové obklady

Nákupní košík
Váš košík je prázdný

   

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
PDF Tisk Email

Časté dotazy na téma laminátové podlahy

FAQ nebo "často kladené otázky" pomáhají návštěvníkům našich webových stránek vysvětlit otázky na téma laminátové podlahy.

 

Téma omezení vlhkosti

Omezením, resp. izolací proti vlhkosti jsou myšleny fólie z plastické hmoty (nejvíce polyetylén, a PE), které mají zabránit pronikání vlhkosti z podloží laminátové podlahy. Pokládat se musí pouze na minerální podklady, např. potěr, beton, asfalt, protože při určitých klimatických podmínkách se vodní páry v prostoru podlahy srážejí ve formě kondenzátu a mohou způsobit stavební škody. Izolace proti vlhkosti se považuje tzv.. "Vanový způsobem". Dráhy se pokládají vedle sebe překrytí asi 20 cm a fixují se lepící páskou (viz Návod k instalaci).

Při minerálních podloží je všeobecné třeba instalovat izolaci proti vlhkosti.

Při minerálních podloží je obecně třeba, instalovat izolaci proti vlhkosti.

Při minerálních podloží je obecně třeba instalovat izolaci proti vlhkosti.

Podloží musí být uzpůsobeno tak, aby bylo možné položit laminátovou podlahu podle návodu výrobce. Jako podloží pro montáž laminátu jsou vhodná mimo jiné minerální podloží (např. potěr, beton, asfalt), konstrukce dřevotřískových palet, dřevěné podlahy.

 

Podloží s rozdíly povrchu většími než 3 mm na metr čtverečný musí být obroušeno nebo zatmeleno (dle DIN 18202). Rovnost podloží se nejlépe stanoví vodovážnou latí nebo dlouhou vodováhou..

U minerálních podloží se musí vždy počítat se vzestupnou vlhkostí podloží. Obsah vlhkosti se stanoví měřicím přístrojem CM. Aby vzestupná vlhkost nemohla vniknout na laminátovou podlahu, je třeba použití izolaci proti vlhkosti. Podloží ze dřeva nepotřebují izolaci proti vlhkosti.

Na minerální podklad je nutná pouze PE fólie, žádné dodatečné podložky kročejového hluku nejsou při SAS nezbytné.

Při nerovnostech větších než 3 mm, dodatečná fólie kročejového hluku nestačí.

Technicky je to možné, avšak pro docílení plného účinku je třeba laminátovou podlahu se systémem SAS položit na podloží co nejvíce rovně (u minerálních podloží použít pouze PE fólie!).

Ne, S.A.S. je pro izolaci kročejového hluku dostatečný.Téma pokládka

Doporučujeme instalovat podlahu podélně ke zdroji hlavního osvětlení a příčně ke směru chodu. Často není možné toto doporučení dodržet, protože např.. dveře a okna leží proti sobě. V takových případech se musíte rozhodnout podle svého uvážení. Laminát můžete položit i diagonálně, případně s vhodnými přechodovými profily v různých směrech. Při diagonální instalaci musíte počítat s více řízkováním, počítejte proto s 5 - 10% již při nákupu. Pokud je podloží z podlahy (palubky), pokládejte laminátové panely příčně k podélnému směru deskové podlahy.

Dodržujte tipy pro montáž laminátu na této webové stránce.

Prvky laminátové podlahy se převážně projevují jako nosič ve formě panelů z dřevěných materiálů. Dřevo je přirozeným konstrukčním materiálem. Pro typickou plovoucí podlahu z prvků laminátové podlahy je typickou vlastností tzv. "Práce" dřevěných materiálů. Pod pojmem "práce" jsou zahrnuty procesy vysychání a rašení dřeva, resp. dřevěných materiálů, které mohou být způsobeny přirozenými hygroskopičnosti procesy, tzn. absorpcí či vylučováním vlhkosti.

K tomu mohou být dimenzionální procesy prvků laminátové podlahy, jakož i jiných stavebních materiálů, ovlivněny teplem či chladem, působícím shora či zespodu. Je proto důležité, aby měla laminátová podlaha dostatek prostoru k pohybu, čímž se zabrání škodám v budoucnosti. Jak se škody mohou projevit: otevřené mezery, zvlnění, stlačení v prostoru mezer s odlupováním vzorů, zvednutí podlahy (vyvýšeniny). Odstup mezi laminátem a stěnou a všemi pevnými prvky by měl být 12 - 15 mm, a při instalaci je treba ho fixovat pomocí distančních klínů.

Dilatační mezery musí být při instalaci laminátové podlahy zohledněny, pokud pokládána plocha měří v podélném směru nebo na šířku více než 8 m, jakož iv případě, kdy je plánována montáž z prostoru do prostoru.

Ne, laminátová podlaha není vhodná pro vlhké prostory jako jsou koupelny či sauny.

Při dodržení návodu k montáži je laminátová podlaha vhodná i pro instalaci do kuchyně. Dále použijte také Clickguard (informace Clickguard viz na www.clickguard.de)

Při přesném dodržení návodu na monáž je laminát vhodný i do zimní zahrady.

Koberec není vhodným podkladem pro instalaci laminátu a musí být před instalací odstraněn. Přes koberec ležící pod laminátem dochází při procházení po ploše laminátu k pružící pohybu a silnému tlaku v prostoru okrajů. To vede k poškození clikového spoje a následně k tvorbě mezer. Koberec musí být odstraněn i z hygienických důvodů (tvorba plísní, vznik zápachu). Podklad musí být absolutně rovný, nosný, čistý a pevný.

Ne, podklad musí být vždy suchý, rovný, čistý a nosný. Před instalací laminátu je třeba se přesvědčit, že se podklad nepohybuje a že se při zátěži nestiskl. Koberec obecně není vhodným podkladem pro instalaci laminátu a musí být před zahájením montáže odstraněn.

Ano, to je možné, laminátová podlaha je ihned schopna zátěže.

 

Téma čištění a ošetřování

Při výběru čistidel laminátu musíme dát pozor na to, aby neobsahovaly žádné vosky a oleje. Vosky a oleje nemohou proniknout do uzavřeného povrchu laminátu a ukládají se jako mastný film na laminátu. Tímto filmem vznikají při čištění šmouhy a při procházení stopy.

Prosím, dbejte na pokyny pro čištění a ošetřování laminátových podlah na této webové stránce.

Doporučujeme, laminátovou podlahu neleštiť. Prosím, dbejte na pokyny pro čištění a ošetřování laminátových podlah na této webové stránce.

 

Téma podlahové vytápění

Laminátové podlahy jsou vhodné pro pro podlahové topení s teplou vodou. Prosím dbejte zde pokynů k pokládce na podlahová topení s teplou vodou. Všechny laminátové podlahy Krono Original® jsou také vhodné k pokládce na elektrická podlahová topení. Důležité je, aby teplota povrchu nikdy nepřesáhla 27 °C. Toto je nutné zajistit vhodnou regulací teploty. Dále by bylo vhodné zabránit zakrývání vytápěné plochy, a tím zvyšování teploty povrchu akumulací tepla.

Tepelná vodivost udává množství tepla v joulech, které je odesláno za sekundu při teplotním rozdílu jeden stupeň na délku jednoho metru. Tepelná vodivost je nutná pro důkaz tepelné izolace stavebních dílů. Na základě své dobré tepelné vodivosti jsou laminátové podlahy velmi vhodné na teplovodní podlahové vytápění.

 

Ostatní témata a otázky o laminátu

Zásadně jsou laminátové podlahy vhodná pro židle na kolečkách a invalidní vozíky. Nicméně doporučujeme použití měkkých, gumových koleček. Toto doporučení platí také i pro kancelářské křesla.

Ne, nerealizujeme firemní prodej. Prodejní místo se však nachází vedle závodu v Lampertswalde (Deutschland) - odborná prodejna pro laminát.

DPL ( "direct pressed laminate"). Podlaha DPL je rozšířeným druhem laminátové podlahy. Podlahy DPL jsou konstruovány následujícím způsobem: overlay, dekorační papír, nosný panel a protitah. Při výrobě jsou tyto čtyři komponenty laminátové podlahy lisované pod tlakem a teplem do primárního panelu a po vychladnutí procházejí profilováním. Zde jsou panely profilované a tvarované podle požadavků.

HPL ( "high pressure laminate") nebo vysokotlaký laminát. Podlahy HPL jsou konstruovány následujícím způsobem: overlay, dekorační papír, několik dopisů sulfátového papíru, nosný panel a protitah. Komponenty jsou ve dvou pracovních krocích lisované pod tlakem za tepla. Po vychladnutí jsou panely profilované a tvarované podle požadavků.

Třídy využití slouží spotřebiteli k orientaci a výrobci ke klasifikaci jeho produktů. Ve třídách využití jsou lamináty odstupňovány podle své odolnosti, oděru, odolnosti proti nárazu. Ve třídách využití jsou uvedena doporučení, pro jaký prostor je aktuální laminát vhodný (obytný prostor, průmysl). Základem pro klasifikaci je norma DIN EN 13329.

Nejprve je třeba ověřit místo použití podlahy. Má být laminátová podlaha položena v ložnici, obývacím pokoji nebo třeba na schodišti? Samozřejmě, na schodišti je podlaha zatěžována jiným způsobem než například v ložnici. Aby se právě tyto podmínky daly spočítat, byla v normě pro laminátové podlahy EN 13329 stanovené třídy namáhání. Pro obytné prostory se rozlišují tři třídy: 21 je vhodná pro mírně využívání např. v ložnicích, 22 pro běžné využití, např. v obýváku, 23 je vhodná pro silné využití, např. schodiště. Třídy jsou na obalech uvedeny pomocí piktogramů. Při nákupu dbejte na tyto piktogramy nebo si nechte poradit od odborného prodejce.

Kontroly emisí a značky životního prostředí laminátových podlah Kronoflooring

na základě v posledních letech častých diskusí o obsahu škodlivin, zejména formaldehydu v laminátových podlahách a podobných kašírovaných dřevěných materiálech, např. překližek, jsou výrobci povinni nechávat kontrolovat své produkty nezávislou kontrolou, např. externí zkušebnou na dodržování podmínek nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) § 9, odst. 3.

Klasifikace E 1

E (1) je značka pro třídy emisí. Třídy emisí označují dřevěné materiály podle množství odštěpení formaldehydu. Rozlišuje se ve třídách E1, E2 a E3, přičemž třída E1 je třídou s nejnižším vylučováním škodlivých látek. Rozhodující pro klasifikaci je zkušební prostor. V něm je kontrolováno těleso určitý čas při konstantní teplotě "oplachované" vzduchem. Vylučován obsah formaldehydu je zachycen do destilované vody a odměřeným. Obsah formaldehydu je ve vzduchu měřený v ppm (parts per million). Při těchto zkouškách nesmí obsah formaldehydu panelu překročit hodnotu 0,1 ppm, aby mohl být zařazen do emisní třídy E1. Běžné lamináty mají velice nízký podíl škodlivých látek, takže prakticky jsou klasifikovány jako "bez škodlivých látek". Emisní třídy vycházejí z podkladů doporučených směrných hodnot Spolkového zdravotního úřadu. Lamináty Kronoflooring odpovídají třídě E1 a jsou certifikovány Institutem pro dřevařské technologie v Drážďanech (IHD).

Hygienické a vhodné pro alergiky

Laminátové podlahy se čistí snadno. Nečistota a prach se dají snadno otřít. (Prosím, dodržujte informace v návod na montáž!)

I domácí roztoči a hloubější znečištění jsou bez šance. Žádný div, že laminátové podlahy Kronoflooring jsou tak oblíbené zejména u alergiků a citlivých lidí. Přirozené podlahy - naše laminátové podlahy jsou z 90% ze dřeva. To znamená, že nevykazují žádné zdraví škodlivé emise, neobsahují chloridy a PVC ani ochranné prostředky na dřevo.

Likvidace laminátu je zcela bezproblémová. Zbytky z montáže a jiné jednotlivé části nebo staré obklady mohou být běžně uloženy do domovního odpadu. Kompletní vyřazené podlahy se však musí odvézt na skládku. Protože laminátové podlahy jsou až z 80% dřeva, mohou být, tak jako jiné dřevěné výrobky bez problémů spalované. Na základě nových technických postupů jsou dokonce recyklovatelné. V třískách nebo vláknech se rozebere až 85% hmoty laminátové podlahy, které se vracejí opět do výroby.

Pokud Vaše otázky na téma laminátové podlahy dosud nebyly zodpovězeny, tak nám napište! Těšíme se, že Vám budeme moci pomoci.

 
675,00 Kč
215,00 Kč
193,50 Kč
Ušetříte: 10.00%
75,60 Kč
105,00 Kč
213,83 Kč
375,00 Kč
337,50 Kč
Ušetříte: 10.00%
220,00 Kč
370,00 Kč
326,00 Kč
265,00 Kč
200,00 Kč
175,00 Kč