Ivpeko - podlahy, dveře, stěnové obklady

Nákupní košík
Váš košík je prázdný

   

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
PDF Tisk Email

                                                                                

POKLÁDKA PODLAHY SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM Click2Click Kronopol. Vám blahopřeje ke správnému výběru a přeje Vám dlouholeté, bezproblémové užívání a spokojenost s našimi produkty. Děkujeme za důvěru. Podlahu můžeme položit na každém suchém,čistém,pevném a rovném podkladu.Před pokládkou musíme změřit vlhkost podkladu.Ta nesmí překročit u betonu-2 %, dřeva-8 %, anhydridu-0.5 %. Zakoupenou podlahu položíme naležato v nerozbalených balících v místnosti,kde se bude pokládat, minimálně 48 hodin před pokládkou. Rovnost podkladu zjišujeme hliníkovým profilem o délce minimálně 2 m,přičemž nerovnost nesmí překročit 2 mm na 2 m délky.V případě větší nerovnosti je nutné podklad zarovnat.V místnostech by měly být odpovídající klimatické podmínky : 45 – 60 % vlhkost vzduchu.Balíky s podlahou otevíráme postupně v průběhu pokládky.

Před pokládkou je nutné desky důkladně zkontrolovat a přečíst návod k pokládce:

      K pokládce potřebujeme:

  1. kladivo (1000 g),
  2. kovový doklepávač,
  3. metr,
  4. pilku na dřevo s jemnými zuby,
  5. dřevěné klínky,
  6. dřevěnou lištu k doklepávání desek

Jako podložku je třeba použít materiály:

  1. vlnitá lepenka,
  2. korková podložka
  3. přírodní podkladové desky

O směru pokládky rozhodují rozměry místnosti. Jestli žádná ze stran nepřekračuje délku 8 m, doporučujeme klást kolmo k přírodnímu světlu, čili k oknu,jímž do místnosti vniká nejvíce světla.V případě stran delších než 8 m, nebo dlouhých a úzkých místností-chodeb-,klademe desky vždy rovnoběžně s delší stranou. Po určení směru pokládky změříme šířku místnosti.Od této hodnoty odečteme šířku dilatačních spár - 2 x 15 mm.Tuto hodnotu vydělíme 193 , což je šíře desky v mm.Takto vypočteme,kolik řad desek budeme pokládat a jaká bude šířka poslední řady.Jestli poslední řada bude užší než 70 mm, musíme podélně seříznout první řadu tak, aby šířka poslední řady byla minimálně 70 mm.

UPOZORNĚNÍ:jestli vlhkost podkladu překračuje 2-3%, z důvodů ochrany dřevěné podlahy před vlhkem ,doporučujeme pod desky položit igelitovou folii o síle 0,2 mm.Tato se musí ve spoji překrývat minimálně 200 mm a spoj se přelepí lepící páskou.

Pokládku podlahy začneme položením podložky, která se ve spoji nesmí překrývat.Přírodní podkladové desky klademe s mezerami 2 mm od sebe a 10 mm od stěny

První řadu desek klademe perem ke zdi. Jednotlivé desky spojujeme na krátkých stranách - čelech - rovnoměrným vsunutím pera do drážky.Druhým spůsobem spojování desek je doklepnutí kladivem přes dřevěnou lištu k doklepávání desek.Poslední desku uřízneme tak, aby vznikla dilatační spára 10-15 mm do níž vložíme dřevěný klínek

Kladení další řady začneme zbytkem desky, jenž zůstal z předchozí řady, je-li jeho délka minimálně 40 cm.Je nutno pamatovat na překrytí krátkých spojů v sousedních řadách jenž musí být minimálně 40 cm.Nakloněnou desku vložíme perem do drážky a poté ji stlačíme rukou směrem k podlaze.Poté lehce doklepneme desku dřevěnou lištou směrem k dříve položené řadě desek.Další desku montujeme stejným způsobem s odstupem 5-8 mm mezi čely.Kladivem a kovovým doklepávačem doklepneme desku na krátké straně směrem k předchozí , dokud se čela nespojí.

Poslední řadu desek je nutno před pokládkou důkladně změřit. Je-li příliš široká, seřízneme ji do odpovídajících rozměrů tak, aby odpad tvořila drážka.Po spojení desek v krátkých spojích, vsuneme tuto řadu do drážky a přitlačíme k podlaze. Pomocí kovového doklepávače, doklepneme tuto řadu lehce směrem k předchozí řadě.Podél stěny musí být dilatační spára 10-15mm.

Po položení podlahy odstraníme dřevěné klíny a na stěnu namontujeme obvodové lišty, které zakryjí dilatační spáru.Lišty připevňujeme ke zdi, nikoliv k podlaze, pomocí hmoždinek a vrutů, nebo na již namontované montážní lišty.

Ihned po montáži obvodových lišt je podlaha připravena k užívání

 
675,00 Kč
40,00 Kč
149,00 Kč
105,00 Kč
142,55 Kč
399,00 Kč
236,96 Kč
260,00 Kč
365,00 Kč
18,15 Kč
18,00 Kč
1 315,00 Kč