Ivpeko - podlahy, dveře, stěnové obklady

Nákupní košík
Váš košík je prázdný

   

Home Informace Info dveře Návod pro užívání a údržbu dveří a zárubní PORTA DOORS
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
PDF Tisk Email

Návod pro užívání a údržbu dveří a zárubní

Dovolte nám seznámit Vás s problematikou správné péče o naše zboží – dveře a zárubně.

Tento návod Vám pomůže zodpovědět nejčastější otázky spojené s touto problematikou a upozorní Vás na některé skutečnosti, kterých by jste se měli při výběru materiálu a následné údržbě vyvarovat.

 

Hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je vlhkost. Již při vlastní montáži je nutné, aby relativní vlhkost v místnostech, do kterých se dveře a zárubně montují byla v rozmezí 40 – 50 %. Pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání dveřních křídel nebo deformace zárubní. K odvrácení tohoto nebezpečí je zapotřebí nejen topit, ale také větrat. Teplý vzduch vlivem svého rozpínání pojme určité množství vlhkosti, ale po vychladnutí zase stejné množství vyloučí ve formě sražené vody (vlhká omítka, orosená okna, počátek plísní). Stejně jako nadměrná vlhkost, tak i teplotní rozdíly mohou mít negativní vliv na zboží. Doporučujeme proto, aby jste montáž dveří a zárubní směřovali co nejblíže vlastnímu nastěhování a obývání rodinného domu nebo bytu. Největší pozornost je zapotřebí věnovat prostorám s možností zvýšené vlhkosti (koupelna, prádelna) a menší rozlohy (toaleta). Někteří prodejci doporučují do těchto dveří umístit větrací mřížku nebo zkrátit dveřní křídlo oproti zárubni o 10 – 12 mm (standardní mezera od podlahy je 5-7mm) pro zlepšení výměny vzduchu a zajištění kontroly vlhkosti.

 

Dveře a zárubně není vhodné umisťovat do prostor, kde teplota nedosahuje minimální doporučené hodnoty 10°C a tam, kde by rozdíl teplot v prostorách, které dveře oddělují nebyl větší než 10 °C. Rozhodně není vhodné použití tam, kde tato podmínka není splněna. Důvodem je snaha zabezpečit těsnící schopnost dveří po celou dobu užívání. Při umístění v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami je možné prohnutí dveří nebo zkroucení zárubně vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých materiálů. Při nedostatečné možnosti odvětrání místností, tak dochází k deformaci a prohnutí dveřního křídla. Norma uvádí přípustné prohnutí křídla do 3 mm (měřeno a posuzováno při standardní výšce křídla 1985 mm). U vyšších dveří je tato hodnota až 4 mm.

Interiérové dveře se liší nejen svým vzhledem, ale také svou vnitřní konstrukcí a v neposlední řadě povrchovou úpravou. Právě na základě náročnosti na mechanickou odolnost, barevnou stálost, akustický útlum nebo prostředí, pro které jsou dveře a zárubně určeny, by měly být hlavním kritériem výběru materiálu. Dýhované, masivní nebo lakované dveře nejsou vhodné do komerčních prostor, jelikož jejich náročnost na údržbu je větší než u dveří v laminu. Také jsou více náchylné na mechanické opotřebení a poškození oproti umělému povrchu. Do bytových prostor naopak můžeme doporučit široký sortiment dveří dřevěných, který Vám mimo jiné dokáže vytvořit to pravé „teplo domova".

Všeobecně je nutné vyvarovat se styku povrchu dveří a zárubní s ostrými předměty, které by mohli způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání silou či průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození křídla, zárubně nebo zámku, případně rozbití skleněné výplně. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené.

Použitím laků vytvrzovaných UV zářením je zaručena kvalitní povrchová úprava, která chrání přírodní dýhu před prachem a znečištěním v běžných podmínkách. I přesto u dveří a zárubní z přírodní dýhy a masivu dochází k oxidaci materiálu působením slunečního záření a k drobným barevným změnám dřeva. V důsledku tohoto procesu dochází taktéž k eliminování možných barevných odchylek odstínů jednotlivých dveřních křídel a zárubní, které jsou pro přírodní dýhu a dřevo specifické (tudíž nemohou být předmětem reklamace).

Na běžné odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý nebo jen lehce navlhčený hadr. Nepoužívejte práškové čistící prostředky, agresivní a chemické přípravky ani drátěnky. Rozhodně se vyvarujte používání vody jinak, než jen pouze pro navlhčení hadru, který důkladně vyždímejte. Obdobně i prosklené plochy je potřeba ošetřovat pouze tak, aby nedošlo ke styku zasklívacího rámečku s nepřiměřeným množstvím vody. Pokud chcete zvýšit lesk, je možné použít prostředky pro ošetření nábytku. Jestliže s nimi nemáte dostatečné zkušenosti, vyzkoušejte je nejprve na méně viditelném místě, vyčkejte, a pokud je výsledek uspokojivý, použijte je na celé dveře.

Nejčastějším problémem je možné narušení spodní části zárubně na chodbách, toaletách a v koupelnách nadměrným množstvím vody. U těchto zárubní je standardně při montáži provedeno tmelení zárubní v místě styku s dlažbou transparentním silikonem. Ze spodní strany dveří a zárubně vlhkost snadněji proniká do konstrukce, proto zvláště dlažby stírejte jenom vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení nebo zčernání dýhy. Z důvodu částečného zplynování montážní pěny při procesu tvrdnutí a pozdější možnosti odvětrání prostoru mezi zárubní a stěnou je tmelení standardně prováděno pouze po stranách obložkové zárubně. V případě barevné malby stěn bude akrylování provedeno pouze na přání klienta (nutno dodatečně přemalovat v barvě stěny).

Zámky a panty interiérových dveří jsou vyvinuty s ohledem na minimální náročnost na údržbu. Zejména mazání střelky zámku nebo dveřních pantů není nutné, jelikož je zde používáno komponentů z tvrzeného plastu. Pokud jsou Vaše dveře vybaveny mechanickou prahovou lištou, platí zde obdobné doporučení jako u zámků a pantů. Seřízení je jednoduché, provádí se při max.otevření dveří otáčením plastového trnu ve spodní části polodrážky křídla. V případě jakéhokoliv problému, který nastane při běžném užívání zboží v době 2leté záruky nebo po jejím uplynutí Vám rádi poskytneme odbornou pomoc.

 
265,00 Kč
265,00 Kč
66,67 Kč
120,00 Kč
685,00 Kč
370,00 Kč
225,00 Kč
220,00 Kč
340,00 Kč
335,00 Kč
349,00 Kč
1 405,00 Kč